MAHARISHIJEVA VEDSKA ASTROLOGIJA
Koje su vrste Maharishijevih nacionalnih yagya i koja
im je cijena?

Za svaku naciju (zemlju) mogu se izvoditi slijedeće nacionalne yagyae (za slijedeće svrhe):

1) Promoting coherence in national consciousness of your nation
Povećanje koherencije u nacionalnoj svijesti vaše zemlje
2) Promoting affluence for your nation
Povećanje obilja za vašu zemlju
3) Promoting invincibility for your nation
Povećanje nepobjedivosti za vašu zemlju
4) Radiating harmony and nourishing influences from your nation to every other nation in the world
Zračenje harmonije i njegujućih utjecaja vaše zemlje na svaku drugu zemlju u svijetu
5) Promoting peace and harmony in your nation
Povećanje mira i harmonije u vašoj zemlji
6) Helping to eliminate negativity and disharmony in your nation
Pomoć za eliminiranje negativnosti i neharmoničnosti u vašoj zemlji
7) Promoting Heaven on Earth in your nation
Promicanje Neba na Zemlji u vašoj zemlji
8) Promoting peace and prosperity in your nation
Povećanje mira i napretka u vašoj zemlji
9) Helping to establish consciousness-based education in your nation
Pomoć za osnivanje obrazovanja temeljenog na svijesti u vašoj zemlji
10) Promoting an ideal system of health in your nation
Promicanje idealnog sustava zdravlja u vašoj zemlji
11) Promoting Maharishi Vedic organic agriculture in your nation
Promicanje Maharishijeve Vedske organske poljoprivrede u vašoj zemlji
12) Promoting buildings according to Maharishi Vedic Architecture in your nation
Promicanje građevina u skladu sa Maharishijevom Vedskom arhitekturom u vašoj zemlji
13) Helping to create a fulfilling economy for your nation
Pomoć za kreiranje ispunjavajuće ekonomije za vašu zemlju
14) Promoting an ideal system of defense for protecting your nation
Promoviranje idealnog sustava obrane radi zaštite vaše zemlje
15) Promoting total knowledge based science and technology for your nation
Promoviranje znanosti i tehnologije temeljene na ukupnom znanju za vašu zemlju
16) Promoting a frictionless communication system in your nation
Promoviranje komunikacijskog sustava bez zastoja u vašoj zemlji
17) Promoting an ideal system of administration in your nation
Promoviranje idealnog sustava administracije u vašoj zemlji
18) Helping to create religious harmony and cultural integrity in your nation
Pomoć za kreiranje religiozne harmonije i kulturnog integriteta u vašoj zemlji
19) Promoting law and order in your nation
Unapređenje zakona i reda u vašoj zemlji
20) Promoting an ideal system of finance and planning in your nation
Promoviranje idealnog sustava financiranja i planiranja u vašoj zemlji
21) Promoting perfect health, fulfilling wealth and infinite wisdom for all people of your nation
Promoviranje savršenog zdravlja, ispunjavajućeg bogatstva i neizmjerne mudrosti za sve ljude u vašoj zemlji
22) Helping to fulfill Maharishi's desires for your nation
Pomoć za ispunjenje Maharishijevih želja za vašu zemlju
23) Promoting spiritual progress for your nation
Unapređenje duhovnog napretka za vašu zemlju
24) Helping to bring the people of your nation in tune with Natural Law (Dharma)
Pomoć da se ljudi u vašoj zemlji usklade sa Prirodnim zakonom (Dharma-om)

Cijena (minimalna) za jednu yagyu je USD $1.250,00 izraženo u kunskoj protuvrijednosti.

U konzultaciji sa kontakt osobama za projekt nacionalnih yagya u Hrvatskoj, mogu se uplatitii iznosi većih donacija od minimalne.
U tom slučaju yagyae su jače i daju veće efekte.

Utjecaj yagya na cijeli svijet
Yagya utiče na harmoniju cijelog svijeta.
Mir i harmonija
Yagya utiče na povečanje mira i harmonije u zemljiL
Izrada web stranice:  BŠ, 2012.
Maharishi Yagya
Uvod
Maharishi Jyotish
Novosti
-Vrste Maharishi nacionalnih yagya
-Uplata donacija za nacionalne yagyae
-Međunarodni obrazac uplate yagyae